Wiskunde

Welkom op deze pagina! Speciaal aangemaakt voor het vak Statistiek en ICT door Henriëtte Dierckxsens - 1799731

Hierop een verslag van mijn resultaten en ervaringen vanaf het startpunt tot de laatste opdracht. Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten:

 

0) Nulmeting ICT

1a) Statistiek lesgeven

1b) Presentatie over kansberekenen      

2) Filmpje (in de praktijk)

3) Good practices ICT (transfer)

4) ICT-programma's en TPACK - gewicht 

5) Programma's

6a) Applet maken in geogebra 

6b) DWO/Numworx (in de praktijk)

7) De website en eindverslag

 

Nulmeting ICT

Opdracht 0

De eerste vraag binnen het vak Statistiek en ICT gebruik is: Welke ervaring en kennis heb je als student met ICT? 

 

Voor mijn lessen wiskunde maak ik graag gebruik van de beschikbare ICT hulpmiddelen. Dit begint al met een presentatie van de stof in Powerpoint. Ik zoek daarbij soms mooie afbeeldingen online. Of een tool online waarmee ik grafieken makkelijk kan laten zien aan leerlingen en kan laten verschuiven.

De leerlingen hebben overzicht van het huiswerk via Som2Day. Daarin staan de opdrachten en ook filmpjes opgenomen door een collega. In deze filmpjes worden belangrijke of moeilijke onderwerpen nog eens toegelicht.

Af en toe toets ik de kennis met een online quiz, zoals Kahoot of LessonUp. Hierin ben ik heel nieuwsgierig naar goede programma’s. Het op deze manier toetsen van de stof spreekt de leerlingen aan, omdat het een spelelement heeft en ook gezond competitiegevoel geeft. Ook is het leuk als leerlingen hun werk kunnen uploaden en dit later in de klas besproken kan worden. Niet alleen geeft dit betrokkenheid, ook is het een kans als docent te laten zien wat juist wel of minder de bedoeling is. Tot slot zijn de resultaten fijn om overzicht van het niveau van beheersen van de stof van de leerling te hebben. Je ziet bijvoorbeeld ook of de leerling in 1 keer goed antwoord of wisselt en de tijd dat hij/zij neemt voor de beantwoording.

Ik heb nog geen wiskunde filmpje opgenomen, maar ben wel actief met het maken van filmpjes als mindfulness trainer. Omdat ik dit beroep uitoefen als zzp’er heb ik hier ook zelf te maken met allerlei aspecten van ICT. Het gebruik van excel, het maken van een eigen website en het vullen van social media. Dit vraagt dat ik mij hoe dan ook moet blijven ontwikkelen op ICT gebied. 

Vorming van de ster
Wenteltrap
 

Filmpje: Grafiek in Excel

Opdracht 2 In de praktijk 

Het filmpje dat voor deze opdracht is gemaakt, heb ik aangeboden aan de leerlingen van de brugklas. Zij maken een werkstuk en tekenen een grafiek op papier. Ze ontvangen extra punten als ze de grafiek ook in Excel laten zien.

Het filmpje heeft als doel de leerling te leren hoe je zelfstandig een lijndiagram in excel kunt tekenen.

 

In de bijlage beschrijf ik hoe ik de criteria van Flens heb kunnen toepassen. De gevraagde beoordeling van de leerlingen en van medestudenten staat in de feedback.

Presentatie Kansen

Opdracht 1b kennen en kunnen

In deze presentatie een schematisch overzicht van de lesmethode, (mis)concepten, didactiek, de opdracht op basis van het artikel over alledaagse statistiek.

 

De presentatie is aan medestudenten gegeven. Ik heb mijn toelichting opgenomen.

 

Klik hieronder voor de feedback die ik kreeg en wat deze mij gebracht heeft.

 
 
 

Statistiek lesgeven

Opdracht 1A kennen en kunnen

De volgende Linoit geeft overzicht van de hoofdstukken uit 2 lesmethodes waar de statistiek in voorkomt. Hierin een schematisch overzicht van wat de leerlingen moeten leren. Daarbij sta ik stil bij welke ICT (didactisch materiaal) gebruikt wordt. Ik vergelijk de methodes Moderne Wiskunde en Getal en Ruimte. 

 

Good practices ICT

Opdracht 3 Transfer

Het artikel dat ik heb gelezen is Student Engagement in a Flipped Secondary Mathematics Classroom.

 

De stelling bij de presentatie: De overgang naar FL is pas mogelijk als dit de leerkracht voordeel geeft in tijd en kwaliteit van lesgeven. 

De samenvatting van het artikel, de stelling en reacties en het DA-plan voor de les met feedback vind je door te klikken op de button voor meer info. Hieronder een afbeelding van de presentatie. De presentatie in Powerpoint vind je door te klikken op de button voor de presentatie. De presentatie is zonder gesproken toelichting. De onderbouwing staat in de samenvatting.

opdracht 3.JPG

ICT-programma’s en TPACK - gewicht

Opdracht 4 Kennen en kunnen
 

In deze opdracht kwamen verschillende ICT tools aan bod. Ik heb de verschillende opdrachten gemaakt en veel geleerd. Als ook soms frustratie gehad bij de niet altijd intuïtieve programma's.

 

De uitgewerkte opdrachten staan in Edmodo in een speciaal hiervoor aangemaakte groep Statistiek en ICT. Elke opdracht is apart in een post gezet.

 

Zo gaat één van de laatste over Inzet ICT in mijn eigen onderwijspraktijk. Voor mij erg leerzaam om de tools te ervaren. Qua inzet is het voor content fijn als functies erg uitgebreid zijn, maar qua pedagogiek is gebruiksvriendelijkheid nodig om kennis goed te kunnen overbrengen. Tot slot is technische kennis nodig voor gebruik.

 

Mijn keuze zal dus bij de bestaande ICT-tools altijd een compromis zijn tussen de drie gebieden. Voor een optimale TPACK is naar mijn idee een gebruiksvriendelijker en meer omvattend, wellicht geïntegreerd in lesmethode, middel nodig.

 

Statistiek en ICT.JPG
 

Programma's

Opdracht 5 kennen en kunnen

 

Voor deze opdracht heb ik een onderzoek gedaan naar een alternatief voor LessonUp. In mijn lessen kies ik vaak zonder nadenken voor LessonUp omdat ik de tool heel fijn vindt. Wat ik mis in LessonUp is een ruimte om vragen onderling te delen.

 

In opdracht 3 werd in het artikel beschreven hoe waardevol deze uitwisseling van vragen zijn. Daarom een vergelijk met Mentimeter waarin delen wel mogelijk is. De vergelijking in postvorm en de presentatie in Prezi. Klik op start om de presentatie te zien.

De presentatie is aan medestudenten gegeven. Ik heb zelf 2 presentaties ontvangen.

 

Klik hieronder voor de feedback die ik kreeg en wat deze mij gebracht heeft. Alsook de sterke en zwakke punten die ik zag bij de tools van medestudenten.

Prezi.JPG
Vergelijking
 

Onderzoek een applet

Opdracht 6a Kennen en kunnen
 

Hierbij als eerste mijn applet over de stelling van Pythagoras: https://www.geogebra.org/m/yy8tvdtt

Zie ook hieronder. Deze opent door op de afbeelding te klikken. De volgende applets openen via de link.

De applet voor het schatzoeken eerste niveau: https://www.geogebra.org/m/vhzjrxut
De applet voor het schatzoeken tweede niveau: https://www.geogebra.org/m/cgfsap8x

In de beschrijving meer over hoe de opdracht ging en welke stappen ik heb genomen. Ook beschrijf ik hoe ik het SAMR-model zou inzetten tijdens de les. Na afloop van de opdracht besprak ik de uitkomsten met medestudenten. Toen bleek dat ik de opdracht niet helemaal goed had uitgevoerd en bepaalde functies in geogebra nog niet ontdekt had. Het was leerzaam om dit te bespreken. Dit bevestigde mijn idee dat ik nog meer moet oefenen met geogebra. Het is een hele mooie tool, die ik graag in mijn les wil inzetten. Daarvoor zal ik meer training nodig hebben.

 

Onderzoek een applet

Opdracht 6a Kennen en kunnen
 

In deze opdracht ga ik aan de slag met geogebra. Hierbij als eerste mijn applet over de stelling van Pythagoras: https://www.geogebra.org/m/yy8tvdtt Zie ook hieronder. Deze opent door op de afbeelding te klikken.

 

De volgende applets openen via de link:

De applet voor het schatzoeken eerste niveau: https://www.geogebra.org/m/vhzjrxut
De applet voor het schatzoeken tweede niveau: https://www.geogebra.org/m/cgfsap8x

In de beschrijving meer over hoe de opdracht ging en welke stappen ik heb genomen. Ook beschrijf ik hoe ik het SAMR-model zou inzetten tijdens de les. Na afloop van de opdracht besprak ik de uitkomsten met medestudenten. Toen bleek dat ik de opdracht niet helemaal goed had uitgevoerd door het vergeten van een kei. Ook de functies in de stelling van Pythagoras heb ik niet goed uitgevoerd, doordat ik de functie niet goed ontdekte. Het was leerzaam om dit te bespreken. Dit bevestigde mijn idee dat ik nog meer kennis nodig heb over geogebra en moet oefenen met geogebra. Het is een hele mooie tool, die ik graag in mijn les wil inzetten. Dit is ook echt een voornemen om mee aan de slag te gaan. Ik heb ervoor gekozen de aanpak van de medestudenten niet te kopiëren, maar mijn eigen uitkomst te laten zien. Dit is wat mij zelfstandig lukte en ik ben nu in staat ook alle andere functies in te zetten, mocht dat nodig zijn.

DWO 

Opdracht 6b in de praktijk

In de video de stappen van een leerling die 10 minuten opgaven heeft gemaakt. Deze leerling heeft moeite met breuken. Daarom liet ik haar oefenen met DWO. 

Naast haar ervaring ook mijn eigen ervaring met het programma en antwoord op de vraag of ik DWO zou aanbevelen binnen het wiskunde onderwijs in onderstaand verslag.

 
 

De website 

Opdracht 7

Alle opdrachten staan op deze site bij elkaar. Soms even klikken om de uitwerkingen meer in detail te bekijken. De feedback van mijn medestudenten op deze site staat onderaan de pagina. De laatste vraag binnen het vak Statistiek en ICT gebruik is:

 

Waar wil je over 3 jaar zijn met ICT in jouw lessen?

 

Over 3 jaar hoop ik kennis en kunde te hebben van ondersteunende ICT tools en deze in te zetten op momenten dat dit van waarde is. 

 

Daarbij maak ik onderscheid tussen een tool voor de echte wiskunde, het volgen van leerlingen en hulpmiddelen voor de leerling zelf.

 

De tool voor de echte wiskunde zou een programma kunnen zijn zoals geogebra. Het lijkt me heel fijn als ik hier makkelijk mee uit de voeten kan. Ik ga me hierin echt verdiepen de komende jaren. Desmos en excel gebruikte ik al en blijf ik inzetten.

En daarnaast een tool waarmee ik de leerlingen goed kan volgen, formatief kan toetsen en vragen mee kan bespreken. Ik denk dan aan Som2day en/of LessonUp of een nieuwe tool die deze functies gezamenlijk goed kan vervullen.

Tot slot zou ik het heel fijn vinden een ICT tools te hebben waarmee leerlingen zelf aan de slag kunnen om te leren (filmpjes) of te oefenen. Daarbij denk ik aan youtube of apps die hierin voorzien.

Mijn wens voor over een paar jaar is, dat ik weet welke ICT tool ik wanneer het beste kan inzetten om de leerlingen op hun eigen tempo het best kan laten ontwikkelen. Dit geeft mogelijkheden om ICT te gebruiken om mijn reguliere taken wat te verlichten en meer ruimte te hebben om leerlingen individueel te volgen en te helpen in hun ontwikkeling. Primair voor het vak wiskunde en rekenen, maar uiteraard ook om hun klaar te stomen voor de toekomst. Het leren werken met ICT tools is ook voor leerlingen heel belangrijk en leerzaam.

Er is voor mij ten opzichte van de nulmeting een wereld open gegaan. Ook de verschillende mogelijkheden die je hebt om ICT in te zetten vond ik interessant. Vaak merkte ik dat bij het uitwerken van de opdracht ik meer zou willen weten. Heel praktisch qua uitleg tools en ook wat betreft wetenschappelijk onderzoek. Wellicht dat dit vak een mooi onderwerp kan geven voor een beroepsproduct. Want ICT is zeer waardevol, maar niet vanzelfsprekend efficiënt. Het vraagt een goed onderzoek of afweging voordat je een tool inzet die voor de docent én leerling positief werkt.

Vorming van de ster

Edmodo

Post
En als allerlaatste de prezi die ik voor opdracht 4, maar ook voor opdracht 5 heb gemaakt. Voor mij de eerste keer dat ik prezi gebruik. Ik verwacht dat ik er nog veel meer mee zou kunnen. Voor nu in ieder geval al heel waardevol!

https://prezi.com/view/y7XAjTYwA7B4FEwpfIua/

Post
Na afloop van het ervaren van de verschillende tools, heb ik mijn evaluatie geschreven. Met als conclusie:

Mijn keuze zal bij de bestaande ICT-tools altijd een compromis zijn tussen de drie gebieden. Voor een optimale TPACK is naar mijn idee een gebruiksvriendelijker en meer omvattend, wellicht geïntegreerd in lesmethode, middel nodig.
Post
En ook het class notebook. Veel mogelijkheden!Post
En de voorbeelden van Desmos. Persoonlijk vind ik dit een heel fijn programma.Post
En ook het voorbeeld alleen op Geogebra van voorbeeld 3. Daarbij heb ik de kleuren duidelijk laten verschillen. De rest van de layout vond ik goed in beeld. Zelf heb ik nog de formules aangepast naar 3x^2 en het effect bekeken. Alsook de variant 2, Deze uitwerking heb ik niet opgeslagen.

https://www.geogebra.org/calculator/jwmtsbtm

Post
Hierbij de extra opdracht (zie link naar geogebra) waarin de straal veranderd kan worden van 0-10. In de bijlage de schermprints van het resultaat van voorbeeld 2.

https://www.geogebra.org/calculator/jy9xkwcz
Post
De opdracht 1 met schermprinten in Word