top of page

Algemene voorwaarden Blijst – 2024

 

De opdrachtgever is een organisatie of particuliere deelnemer die een opdracht of cursus afneemt
voor één of meerdere deelnemers of zichzelf.

 

De opdrachtgever verklaart in de cursusovereenkomst kennis genomen te hebben van deze
Algemene Voorwaarden en gaat hiermee akkoord.

 

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt dan mondeling of via uw
e-mail adres op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

 

Aanmelding en betaling
• De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan voor een Blijst training of workshop. De
opdrachtgever betaalt het afgesproken bedrag 14 dagen na ontvangst van de factuur.
• Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van
een deelnemer wordt in onderling overleg één voor die situatie geschikte regeling getroffen.
• Bij annulering door Blijst zal altijd het streven zijn om een vervangend alternatief te vinden,
zodat annulering voorkomen wordt. Wanneer dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever
100% van het reeds betaalde bedrag terug.
• Indien er te weinig aanmeldingen zijn is Blijst gerechtigd om de cursus te annuleren.
• Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- De opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen om zich kosteloos af te melden
voor een training of workshop. Een al eventueel betaald cursusbedrag wordt in dit geval
binnen 30 dagen teruggestort op de rekening waarmee het betaalde bedrag eerder was
overgemaakt.
- Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de cursus maand is de
opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd.
- Bij annulering na aanvang is 100% van het tarief verschuldigd.

 

Aanwezigheid
• Deelnemer is in principe alle sessies aanwezig
• Deelnemer zet zich bij een cursus in om dagelijks te oefenen
• Mocht een deelnemer een sessie niet kunnen bijwonen, door ziekte of andere reden, dan is
vooraf contact met Blijst om de reden van afmelding te bespreken
• Mocht de sessie vanuit Blijst ivm ziekte of andere reden niet doorgaan, dan zal gezocht
worden naar een inhaaldag of vervanging

 

Eigen risico, aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid
• Tijdens het kennismakingsgesprek is informatie gegeven over de inhoud en aanpak en is met
de deelnemer de motivatie, gezondheid en inzet besproken
• Als in de motivatie, gezondheid of inzet een belangrijke wijziging is, dan dient de deelnemer
dit direct te melden aan Blijst. Daarnaast zoekt de deelnemer passende hulp als dat nodig is.
• Mindfulness is een op aandacht gerichte training, dus inhoudelijk gaan we niet op situaties in
• Zaken die besproken worden binnen de groep, dienen vertrouwelijk behandeld te worden
• Deelname is op eigen risico
• Blijst kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of
opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.
• Blijst is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
• Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Blijst wordt uitbetaald.
• Alle informatie die door opdrachtgever verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor Blijst.

 

Eigendom cursusmateriaal
• De aan de deelnemer verstrekte cursusmaterialen zijn eigendom van Blijst. Hierop rust een
copyright. De materialen zijn voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van
Blijst gekopieerd of gedeeld worden.


COVID-19 protocol bij bijeenkomsten op locatie (alleen indien door RIVM aanbevolen)
• Anderhalve meter afstand verplicht
• Geen toegang tot de sessie als:
   o Deelnemer of iemand in het huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona
heeft gehad
   o Deelnemer of iemand in het huishouden in de afgelopen 24 uur last heeft gehad van koorts,
hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten
• Handen wassen en desinfecteren kan bij binnenkomst
• Direct melden als binnen 2 weken na afloop van de sessie COVID-19 wordt vastgesteld
• Graag grote (badhand)doek meenemen waarop liggen of zitten mogelijk is

 

Praktische voorwaarden
• Een kwartier voor aanvang van de sessie is toegang tot de ruimte mogelijk
• Koffie, thee en water staat klaar tijdens de pauze
• Bij Blijst locaties zijn matjes, dekens, meditatiekussens en stoelen zijn aanwezig en kunnen
naar wens gebruikt worden. De schoenen dienen bij binnenkomst te worden uitgedaan.
• Bij organisaties zijn stoelen aanwezig en zal wel of geen gebruik matjes, dekens,
meditatiekussens in overleg met de opdrachtgever gaan.
• Tijdens de sessie geen gebruik van mobiele telefoon of andere apparatuur
• Gebruik de ruimte met respect en laat deze schoon achter

bottom of page